http://www.edil-team.it/public/images5/index2.asp
http://aperium1.isphuset.se/fu/db2/index2.asp
http://www.greentec.com.tw/Upload_img/db5/index4.asp
http://www.simulation.org.uk/News/db1/index1.asp
http://www.robertoprovana.it/public/bvmkppvf/db3/index2.asp
COPRODEGA: Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia

Saltar a: Menu principal | Corpo | Menu lateral | Pe de paxina

lopdat Protección de Datos
AMA - La mutua de los profesionales sanitarios
BOLETÍN DE NOTICIAS
 

Introduza o seu correo electrónico para suscribirse ao noso boletín.

 
inicio » colexio
  • Imprimir

Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia

O Colexio Oficial de Protésicos/as Dentais de Galicia é unha organización profesional dos /as protésicos/as dentais que exercen en Galicia.

É unha corporación de dereito público de carácter representativo, de estrutura interna e funcionamento democrático, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

De acordo co artigo 150.2º da Constitución Española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á comunidade autónoma galega, transfire no marco da lexislación básica do Estado, o desenvolvemento lexislativo e a execución en materia de corporacións de dereito público representativas de intereses económicos e profesionais, completando así o ámbito competencial determinado no artigo 27.90º do Estatuto de Autonomía de Galicia.

A transferencia en materia de colexios profesionais fíxose efectiva a través do Real Decreto 1643/1996, do 5 de xullo, e asumiuse polo Decreto 337/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia.

O Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia creouse pola lei 4/1998, do 30 de xuño. A asamblea constituínte do devandito colexio elaborou e aprobou os seus estatutos, que foron aprobados definitivamente pola Administración a través do Decreto 69/2000, do 7 de abril.

INFORMACIÓN DESTACADA
 
 
COLEXIO DE PROTÉSICOS DENTAIS DE GALICIA
Hórreo 7,1ºEzquerda - Santiago de Compostela